Školení

Firemní kultura

Školení obchodních dovedností

Práce s lidskými zdroji + základy personalistiky

Time management

Asertivní komunikace

Klíčové rozhovory při vedení lidí

Prezentační dovednosti

školitel: Mgr. Petra Mašková

Profesionální asistent(ka)

školitel: Mgr. Petra Mašková

Psychologie v praxi personalisty

školitel: Mgr. Petra Mašková

Psychologie v praxi řídícího pracovníka