Koučink zdravého životního stylu

Vaše cesta k trvalému zdraví

Health Coaching aneb koučink zdravého životního stylu je rozvojová metoda, která pomůže skupině i jednotlivci udělat z vlastního života klíčové pozitivní téma, téma, které bude zdrojem trvalého uspokojení a nikoliv frustrace, které jim pomůže harmonizovat život, maximalizovat výkony a dosáhnout udržitelného pocitu spokojenosti a naplnění. Často to ale vyžaduje zásadní změny v životním stylu. Změnit rutinu, kterou lidé mají zažitou desítky let, přitom není jednoduché, a proto health kouč funguje jako empatický průvodce, který svým klientům pomáhá vytrvat a nabízí jim pro ně cílené a individualizované způsoby, jak mohou svoji cestu k vlastnímu cíli zjednodušit a zefektivnit, aby na ní byli úspěšní a dosáhli svých cílů. V praxi při koučinku zdravého životního stylu řešíme témata jako je metabolické zdraví, zdravý spánek, vliv mikrobiomu na fyzickou i psychickou kondici, ženská cykličnost, odbourávání úzkosti, prevence závislostí, ale také jak má vypadat zdravé pracoviště, jak můžeme pracovat s tělem při různých činnostech během dne, či jak budovat nové zdravé návyky.

 

Health kouč využívá metody koučinku v souladu s pravidly a kodexem ICF (Mezinárodní koučinkové federace), metody, které každému jednotlivci jeho vlastními kroky pomáhají překonávat překážky a dosahovat jak osobních, tak profesních cílů. Ve své práci vychází z prekondice, že každý člověk je jednotou své duše a svého těla, proto je připraven ve své praxi s každým klientem pracovat celostně. Disponuje odborným vzděláním akreditovaným pro koučink i koučink zdravého životního stylu MŠMT ČR.

IHCA member