Školení

ŠkoleníŠkolitelPočet hodin
Firemní kultura   8
Školení obchodních dovedností   8
Práce s lidskými zdroji + základy personalistiky   14
Time management   8
Asertivní komunikace   8
Klíčové rozhovory při vedení lidí   7
Prezentační dovednosti   7/14
Profesionální asistent(ka)   7
Psychologie v praxi personalisty   7
Psychologie v praxi řídícího pracovníka   7
Time-management 4. generace   7
Týmová komunikace a spolupráce pohledem MBTI   7
Vedení lidí   14
Zvládání zátěžových situací   7
Efektivní marketing   8
Firemní vizuální prezentace (zadavatelské minimum)   6
Firemní časopis jako nástroj HR a PR   6
Sociální sítě jako nástroj podpory prodeje a PR   6
Osobní růst manažera – individuální koučink   12
Business etiketa v praxi   8
Mediální a krizová komunikace   8/16
Tlumočení obchodních jednání (konsekutivní tlumočení)   16
Pokročilé konsekutivní a konferenční / simultánní tlumočení   16
Vedení obchodních jednání – specifika Indie   8
Vedení obchodních jednání – specifika Indonésie   8
Vedení obchodních jednání – specifika Číny   8
Vedení obchodních jednání – specifika Hongkongu   8
Vedení obchodních jednání – specifika Singapuru   8
Vedení obchodních jednání – specifika Kazachstánu   8
Vedení obchodních jednání – specifika Mongolska   8
Vedení obchodních jednání – specifika Sýrie   8
Vedení obchodních jednání – specifika Iráku   8
Vedení obchodních jednání – specifika Tuniska   8
Vedení obchodních jednání – specifika Japonska   8