charakteristika školení

Co je firemní kultura? Proč je užitečná? Pomáhá?

 

průběh školení

Rozbor přístupů k firemní kultuře; manuál vizuální identity; nastavení standardů ve společnosti.

 

individuální práce studenta se školitelem

Rozebrání konkrétního dotazu, problému ze studentovy praxe, nácvik modelových situací.

 

zacílení

Malé a střední firmy jakéhokoli obchodního či výrobního zaměření, státní úřady, jednotlivci – OSVČ.

 

  • počet dní školení 1
  • počet hodin 8
  • maximální počet účastníků 20