charakteristika školení

I. Vedení obchodního jednání, II. Prezentační dovednosti, III. Obchodní dovednosti, IV. Pultový prodej

 

průběh školení

Výklad teorie; obeznámení se základními principy prodeje a jednání; základy tvorby a přednesu prezentace; informace a přínosy z praxe; nácvik technik.

 

individuální práce studenta se školitelem

Rozebrání konkrétního dotazu, problému ze studentovy praxe, nácvik modelových situací.

 

zacílení

Malé a střední firmy zabývající se vlastní obchodní činností, jednotlivci – OSVČ, firmy zavedené, po rekonstrukci, nově vznikající. Určeno jako základní či prohlubující kurs.

 

  • počet dní školení 2
  • počet hodin 14
  • maximální počet účastníků 20