charakteristika školení

Práce s lidskými zdroji (vzdělávání, team buildingy, …), motivace lidí (systémy, způsoby), odměňování, krizové situace (výpověď, důtka, problémy v kolektivu, …), budování důvěry, 3K faktor (kooperace, kolegialita, kolektivní součinnost).

 

průběh školení

Vymezení pojmů; úvod do legislativy; práce s lidskými zdroji; základy personalistiky.

 

individuální práce studenta se školitelem

Rozebrání konkrétního dotazu, problému ze studentovy praxe, nácvik modelových situací.

 

zacílení

Společnosti mající vlastní oddělení lidských zdrojů; OSVČ, kteří dále najímají externisty na specifické práce; státní úřady; společnosti či úřady procházející neb očekávající změnu (vedení, struktury, …); Určeno jako základní či prohlubující kurs.

 

  • počet dní školení 1
  • počet hodin 8
  • maximální počet účastníků 20