charakteristika školení

Mám nového šéfa → SEBE, aneb “Zvyšování osobního pracovního výkonu za použití moderních principů sebeřízení“

 

průběh školení

Definice pojmů; rozbor obecných pravidel; poukázání na konkrétní techniky a metody sebeřízení.

 

individuální práce studenta se školitelem

Rozebrání konkrétního dotazu, problému ze studentovy praxe, nácvik modelových situací.

 

zacílení

Kdokoli se zájmem o vlastní rozvoj a zlepšení či vytříbení pracovních návyků. Určeno pro osoby, které mají alespoň částečnou rozhodovací pravomoc a svěřenou zodpovědnost (asistentky, střední management, vyšší management, OSVČ – realitní makléři, pojišťovací agenti, samostatní obchodníci, živnostníci, …)

 

  • počet dní školení 1
  • počet hodin 8
  • maximální počet účastníků 20