charakteristika školení

Školení je určeno pro všechny, kteří chtějí zlepšit své komunikační dovednosti a sebeprosazování. Školení se zaměřuje na rozvoj komunikačních dovedností, nácvik asertivních technik a v neposlední řadě na využití asertivity při vyjednávání a řešení konfliktních situací.

 

průběh školení

V tomto školení je kladen důraz především na jeho interaktivitu: zahrnuje interaktivní výklad a především nácvik modelových situací, zpětnou vazbu, skupinové diskuse, využití testových metod a tvorbu individuálních rozvojových plánů.

 

individuální práce studenta se školitelem

Individuální práce lektora s účastníkem spočívá především ve zpětné vazbě, která je účastníkovi poskytnuta při modelových situacích.

 

práce ve skupinách

Během tréninku probíhá práce po dvojicích i skupinách o 3 – 4 členech především při řešení případových studií a nácviku modelových situací.

 

  • počet dní školení 1
  • počet hodin 7
  • maximální počet účastníků 12

 

doporučení účastníků

„Školení mi ukázalo, jak více v klidu a s přehledem řešit některé krizové situace, se kterými se ve škole setkávám.“

Marie, profesorka, vyšší odborná škola