charakteristika školení

Školení je určeno pro řídící pracovníky, kteří chtějí maximálně využít potenciálu svých podřízených díky vhodnému nastavení komunikace. Školení je zaměřeno na rozvoj komunikačních dovedností, kompetencí k motivování pracovníků, vedení lidí a koučování.

 

průběh školení

V tomto školení je kladen důraz především na jeho interaktivitu: zahrnuje interaktivní výklad a především nácvik modelových situací, zpětnou vazbu, skupinové diskuse a tvorbu individuálních rozvojových plánů.

 

individuální práce studenta se školitelem

Individuální práce lektora s účastníkem spočívá především ve zpětné vazbě, která je účastníkovi poskytnuta při modelových situacích.

 

práce ve skupinách

Během tréninku probíhá práce po dvojicích i skupinách o 3 – 4 členech především při řešení případových studií a nácviku modelových situací.

 

  • počet dní školení 1
  • počet hodin 7
  • maximální počet účastníků 12

 

doporučení účastníků

„Na školení se mi líbilo především jeho zaměření na praxi a možnost nacvičit si konkrétní situace a dostat konstruktivní zpětnou vazbu od lektorky.“

Alena, Distrikt manažerka, mezinárodní řetězec supermarketů