charakteristika školení

Školení je určeno pro všechny, kteří chtějí svým vystoupením dokonaleji sdělit informaci, přesvědčit, či motivovat. Školení se zaměřuje především na nácvik prezentačních dovedností a rozvoj komunikačních dovedností, dále pak na možnosti využití prezentačních dovedností v situacích každodenní praxe.

 

průběh školení

V tomto školení je kladen důraz především na jeho interaktivitu: zahrnuje interaktivní výklad a především nácvik modelových situací, zpětnou vazbu, skupinové diskuse a tvorbu individuálních rozvojových plánů.

 

individuální práce studenta se školitelem

Individuální práce lektora s účastníkem spočívá především ve zpětné vazbě, která je účastníkovi poskytnuta při modelových situacích, při zpracování individuálního rozvojového plánu a především po každé jeho individuální prezentaci.

 

práce ve skupinách

Během tréninku probíhá práce spíše na individuální bázi při přípravě a prezentaci zadaných témat.

 

  • počet dní školení 1 nebo 2
  • počet hodin 7 nebo 14
  • maximální počet účastníků 6

 

doporučení účastníků

„Velmi se mi líbila metoda videotréninku, dokud jsem se neviděl na nahrávce, netušil jsem, jak moje vystoupení vlastně vypadá. Pozitivní pak bylo, jaký byl vidět posun na kvalitě mého prvního a posledního vystoupení na nahrávce, kterou jsem dostal ze školení.“

Marek, HR oddělení, síť čerpacích stanic