charakteristika školení

Školení je určeno personalistům a pracovníkům HR, kteří chtějí obohatit svou práci o psychologické metody. Školení se zaměřuje především na další rozvoj komunikačních a sociálních dovedností – pomocí rozvoje sebepoznání a využitím osobnostních typologií v praxi. Zahrnuje i nácvik metod pro vedení přijímacích pohovorů. V neposlední řadě se školení zabývá možností praktického využití psychodiagnostických metod v personalistice.

 

průběh školení

V tomto školení je kladen důraz především na jeho interaktivitu: zahrnuje interaktivní výklad, psychodiagnostické tetování, nácvik modelových situací, zpětnou vazbu, skupinové diskuse a tvorbu individuálních rozvojových plánů.

 

individuální práce studenta se školitelem

Individuální práce lektora s účastníkem spočívá především ve zpětné vazbě, která je účastníkovi poskytnuta při modelových situacích a dále pak při individuálním rozboru výsledků psychodiagnostických metod.

 

práce ve skupinách

Během tréninku probíhá práce po dvojicích i skupinách o 3 – 4 členech především při řešení případových studií a nácviku modelových situací.

 

  • počet dní školení 1
  • počet hodin 7
  • maximální počet účastníků 12

 

doporučení účastníků

„Získala jsem přehled o zajímavých metodách, které mohu ve své praxi využít. Dobré bylo si některé metody vyzkoušet na sobě, pak člověk vidí, jestli to skutečně funguje.“

Jana, HR oddělení, organizace veřejné správy