charakteristika školení

Školení je určeno řídícím pracovníkům, kteří chtějí v praxi využít znalosti z psychologie osobnosti. Školení se zaměřuje především na další rozvoj komunikačních a sociálních dovedností – pomocí rozvoje sebepoznání a využitím osobnostních typologií v praxi.

 

průběh školení

V tomto školení je kladen důraz především na jeho interaktivou: zahrnuje interaktivní výklad, psychodiagnostické tetování, nácvik modelových situací, zpětnou vazbu, skupinové diskuse a tvorbu individuálních rozvojových plánů.

 

individuální práce studenta se školitelem

Individuální práce lektora s účastníkem spočívá především ve zpětné vazbě, která je účastníkovi poskytnuta při modelových situacích a dále pak při individuálním rozboru výsledků psychodiagnostických metod.

 

práce ve skupinách

Během tréninku probíhá práce po dvojicích i skupinách o 3 – 4 členech především při řešení případových studií a nácviku modelových situací.

 

  • počet dní školení 1
  • počet hodin 7
  • maximální počet účastníků 12

 

doporučení účastníků

„Dozvěděla jsem se spoustu zajímavých informací o tom, jaké má moje chování vliv na jednotlivé typy osobností, odnáším si spoustu tipů, které určitě budu zkoušet při svých jednáních s lidmi.“

Hana, vedoucí oddělení, mezinárodní prodejce automobilů