charakteristika školení

Školení je určeno všem, kdo chtějí efektivněji využívat svůj čas a snadněji dosahovat svých cílů. Školení je zaměřeno na rozvoj organizačních dovedností, stanovování si priorit a cílů, stejně tak jako na získání metod ke snazšímu dosahování těchto cílů. Součástí školení je i zaměření se na „trvale udržitelný rozvoj“ v pracovním i osobním životě – Life-work balance.

 

průběh školení

V tomto školení je kladen důraz především na jeho interaktivitu: zahrnuje interaktivní výklad a nácvik modelových situací, zpětnou vazbu, skupinové diskuse, využití testových metod a tvorbu individuálních rozvojových plánů.

 

individuální práce studenta se školitelem

Individuální práce lektora s účastníkem spočívá především ve zpětné vazbě, která je účastníkovi poskytnuta při modelových situacích a při zpracování individuálního rozvojového plánu.

 

práce ve skupinách

Během tréninku probíhá práce po dvojicích i skupinách o 3 – 4 členech především při řešení případových studií a nácviku modelových situací.

 

  • počet dní školení 1
  • počet hodin 7
  • maximální počet účastníků 12

 

doporučení účastníků

„Školení mi pomohlo si uspořádat priority a udělat si více času na rodinu, aniž by tím utrpěl můj pracovní výkon.“ Marek, IT specialista, IT konzultační společnost