charakteristika školení

Školení je určeno pro pracovní týmy, které chtějí zlepšit svou komunikaci a spolupráci. Pomocí typologie MBTI se analyzují možné bariéry efektivní komunikace v týmu a pracuje se na jejich odstranění pomocí nácviku vhodnějších komunikačních postupů s ohledem na typologii členů týmu z pohledu MBTI. Školení se zaměřuje na rozvoj komunikačních a sociálních dovedností, spolupráci v týmu, vedení lidí, využití znalosti osobnostní typologie v běžné praxi.

 

průběh školení

V tomto školení je kladen důraz především na jeho interaktivitu: zahrnuje interaktivní výklad a především nácvik modelových situací, zpětnou vazbu, skupinové diskuse, využití testových metod a tvorbu individuálních rozvojových plánů.

individuální práce studenta se školitelem

Individuální práce lektora s účastníkem spočívá především ve zpětné vazbě, která je účastníkovi poskytnuta při modelových situacích.

 

práce ve skupinách

Během tréninku probíhá práce po dvojicích i skupinách o 3 – 4 členech především při řešení případových studií a nácviku modelových situací.

 

  • počet dní školení 1
  • počet hodin 7
  • maximální počet účastníků 12

 

doporučení účastníků

„Školení nám pomohlo začít komunikovat víc otevřeně a začít pracovat na lepší spolupráci v týmu.“

Tomáš, náměstek, organizace veřejné správy