charakteristika školení

Školení je určeno pro řídící pracovníky a zaměřuje se na zdokonalení dovedností v oblasti efektivní komunikace, vhodného delegování, poskytování zpětné vazby, zvládání krizových situací, přesvědčivé prezentace, úspěšného vyjednávání a řešení konfliktu ze strany vedoucích pracovníků.

 

průběh školení

V tomto školení je kladen důraz především na jeho interaktivitu: zahrnuje interaktivní výklad, nácvik modelových situací, řešení případových studií, zpětnou vazbu, skupinové diskuse a tvorbu individuálních rozvojových plánů.

 

individuální práce studenta se školitelem

Individuální práce lektora s účastníkem spočívá především ve zpětné vazbě, která je účastníkovi poskytnuta při modelových situacích.

 

práce ve skupinách

Během tréninku probíhá práce po dvojicích i skupinách o 3 – 4 členech především při řešení případových studií a nácviku modelových situací.

 

  • počet dní školení 2
  • počet hodin 14
  • maximální počet účastníků 12

 

doporučení účastníků

„Na školení se mi líbilo především jeho zaměření na praxi a možnost nacvičit si konkrétní situace a dostat konstruktivní zpětnou vazbu od lektorky.“

Alena, Distrikt manažerka, mezinárodní řetězec supermarketů