charakteristika školení

Školení je určeno všem, kteří jsou vystaveni stresovým situacím a hledají možnosti, jak lépe tuto zátěž zvládat. Školení je zaměřeno na zvládání stresových situací, nácvik metod relaxace, využití emoční inteligence v komunikaci, prevenci a řešení konfliktních situací.

 

průběh školení

V tomto školení je kladen důraz především na jeho interaktivitu: zahrnuje interaktivní výklad a především nácvik modelových situací, zpětnou vazbu, skupinové diskuse, využití testových metod a tvorbu individuálních rozvojových plánů.

 

individuální práce studenta se školitelem

Individuální práce lektora s účastníkem spočívá především ve zpětné vazbě, která je účastníkovi poskytnuta při modelových situacích a řešení případových studií.

 

práce ve skupinách

Během tréninku probíhá práce po dvojicích i skupinách o 3 – 4 členech především při řešení případových studií a nácviku modelových situací.

 

  • počet dní školení 1
  • počet hodin 7
  • maximální počet účastníků 12

 

doporučení účastníků

„Školení mi pomohlo najít si způsoby relaxace, které můžu využít v běžném životě a které na mě opravdu zabírají.“

Lenka, Service manažerka, mezinárodní společnost zaměřená na správu budov