charakteristika školení

Firemní vizuální prezentace neodmyslitelně patří k základním stavebním kamenům úspěchu každé společnosti. V praxi se bohužel stále setkáváme s nesystematicky řízenou firemní vizuální komunikací a nekvalitně zpracovanými propagačními materiály. Toto školení poskytuje cenný sumář praktických informací pro efektivní využití vizuální prezentace firmy v praxi a optimalizaci nákladů na reklamu.

 

průběh školení

V rámci tohoto školení se účastníci seznámí se základy firemní vizuální komunikace a její systematickou tvorbou, s postupem, jak zadávat zpracování propagačních materiálů externím dodavatelům a jak je efektivně vybírat, jak optimalizovat náklady na vizuální propagaci; na kokrétních případech si pak aktivně vyzkouší načerpané znalosti.

 

stručná osnova školení

  • Základy vizuální komunikace v běžné firemní praxi
  • Základy firemního designu
  • Potřebuje Vaše firma propagační materiály?
  • Jakým způsobem komunikovat s reklamní agenturou?
  • Řízení nákladů na vizuální komunikaci
  • Efektivní vnitrofiremní vizuální komunikace

 

individuální práce studenta se školitelem

Rozebrání konkrétního dotazu, případové studie, zpětná vazba, diskuse.

 

zaměření školení

Školení je určeno pro zadavatele firemních propagačních materiálů, kteří chtějí zefektivnit systém vizuální komunice a zoptimalizovat náklady s tím spojené, pracovníkům marketingových oddělení a také všem, kteří ve své profesi zpracovávají různé druhy vnitrofiremních tiskovin k dalšímu používání a prezentaci (nabídky, reporty, tiskové zprávy, newslettery).

 

časový rámec školení

  • počet dní: 1
  • počet hodin: 6
  • max. počet účastníků: 12