charakteristika školení

Firemní časopis jako nástroj efektivní komunikace vně i uvnitř firmy využívá dlouhá léta již řada společností. Školení poukazuje na jednoznačné výhody užití firemního časopisu v personalistice a podpoře prodeje v rámci CRM.

 

průběh školení

Toto školení seznámí účastníky s výhodami, které firemní časopis přináší pro vnitrofiremní dění, pro prohlubování a ovlivňování vztahů se zákazníky, budování značky a v neposlední řadě podporu prodeje. Dále je seznámí s činnostmi, které souvisejí s přípravou a vydáváním firemního časopisu, zejména s otázkou samotné koncepce časopisu v návaznosti na cílovou skupinu, jeho marketingovou podporou a „novinářskou“ i redakční prací.

 

stručná osnova školení

 • Jaké výhody přináší firemní časopis?
 • Typologie firemních časopisů
 • Vedení interní redakce
 • Vedení a supervize externí redakce
 • Definice cílové skupiny
 • Titulní strana – základ úspěchu
 • Vnitřní struktura časopisu
 • Zpracování a distribuce časopisu
 • Vydavatelské minimum
 • Praktická část, případová studie

 

individuální práce studenta se školitelem

Rozebrání konkrétního dotazu, příprava modelových konceptů a textů, zpětná vazba, diskuse.

 

zaměření školení

Školení je určeno managementu a marketingovým pracovníkům středních a velkých firem a korporací, PR specialistům a pracovníkům v HR.

 

časový rámec školení

 • počet dní: 1
 • počet hodin: 6
 • max. počet účastníků: 10