charakteristika školení

Sociální sítě jsou dnes již nedílnou součástí firemního marketingu. Přesto mnoho firem jejich rostoucího potenciálu nevyužívá. Školení poskytne cenný sumář informací, jak využít sociálních sítí k oslovení nových zákazníků a zvýšení prodeje, jakým způsobem plánovat kampaně, definuje sociální sítě jako nástroj systematického řízení značky, strategického marketingu a PR, upozorní na chyby, kterých by se firma v rámci CRM na sociálních sítí neměla dopouštět.

 

průběh školení

Účastníci školení se seznámí se základními pojmy sociální marketing, sociální sítě, branding, virální a guerilla marketing, CRM (customer relationship management) apod. formou teoretických znalostí a příkladů z praxe, naučí se efektivně a komplexně plánovat komunikační strategie a social marketing kampaně na nejznámějších sociálních sítích.

 

stručná osnova školení

 • Principy sociálního marketingu
 • Trendy na sociálních sítích
 • Facebook, Twitter, YouTube – ikony social marketing
 • Virální marketing, guerilla marketing
 • Branding – systematické řízení značky
 • CRM aneb jak komunikovat se zákazníkem
 • Typologie a segmentace cílových skupin
 • Strategické plánování kampaní na sociálních sítích

 

individuální práce studenta se školitelem

Rozebrání konkrétního dotazu, případové studie, příprava modelové komunikační strategie.

 

zaměření školení

Školení je určeno managementu a marketingovým pracovníkům malých, středních a velkých firem, OSVČ a všem zájemcům o fenomén sociálního marketingu.

 

časový rámec školení

 • počet dní: 1
 • počet hodin: 6
 • max. počet účastníků: 12