charakteristika školení

Téměř každý manažer pociťuje ve své praxi limity, se kterými se snaží více či méně efektivně bojovat. Mnohé z těchto limitů si však většina manažerů staví sama a své prohry či neúspěchy argumentuje vlivy vnějšího prostředí. Toto individuální školení si klade za cíl zvýšit potenciál osobního (profesního) růstu manažerů a vedoucích pracovníků na různých stupních managementu. Posílením správných návyků na základě ověřených a paradoxně jednoduchých technik lze dosáhnout rychlých výsledků a značného usnadnění manažerské práce.

 

průběh školení

Školení se přizpůsobuje individuálním potřebám a časovým možnostem manažera, proto probíhá v několika vzájemně souvisejících a navazujících modulech rozdělených do 6 dnů. Školení je vedeno formou koučinku, kdy je propojována teoretická a praktická prezentace problematiky s přímou aplikací na problematické oblasti konkrétního manažera. Po skončení koučingu následují 3 měsíční konzultace. Konzultace probíhá formou diskuse, kdy kouč ověřuje správnou aplikaci procesů v praxi, zpětnou vazbu klienta a řešení dílčích problémů.

 

stručná osnova školení

  • Využití vlastního potenciálu
  • Motivace jako klíč k úspěchu
  • Disciplína a vůle
  • Autosugestivní metody růstu
  • Stanovování priorit, manažerské rozhodování
  • Delegování a samospásnost
  • Sociální inteligence v pracovním prostředí
  • Efektivní obrana proti syndromu vyhoření
  • Time-management

 

individuální práce studenta se školitelem

Rozebrání konkrétní problematiky, modelové situace, přímá diskuse.

 

zaměření školení

Školení je určeno manažerům malých, středních a velkých firem na různých stupních managementu a rovněž OSVČ, které chtějí posílit svůj pracovní potenciál.

 

časový rámec školení

  • 12 hodin, 6 dnů + 3 měsíční konzultace (1 h/měs.)