charakteristika školení

Cílem semináře je předat základní a prohloubit případně již získané znalosti a dovednosti účastníků v oblasti pravidel a norem společenského chování, business etikety, diplomatického a obchodního protokolu tak, aby získali jistotu, příslušnou zručnost a patřičné sebevědomí pro všechny situace, které se mohou vyskytnout v průběhu plnění jejich pracovních povinností při různých jednáních a společenských příležitostech, ve firmě i na veřejnosti.

 

průběh školení

Interaktivní kurz a trénink; část semináře je věnována simulaci některých situací a následného řešení možných problémů a komplikací, včetně rozboru videozáznamů; týmová diskuse nad vybranými otázkami; plnění společných úkolů/skupinová cvičení; řešení případové studie, absolvování znalostního testu na závěr a společný rozbor odpovědí.

 

individuální práce studenta se školitelem

Rozebrání konkrétního dotazu, případová studie, práce ve skupinách.

 

zaměření školení

Kdokoli se zájmem o problematiku business etikety.

 

časový rámec školení

  • počet dní: 1
  • počet hodin: 8
  • max. počet účastníků: 15