charakteristika školení

Praktická příprava na mediální i krizovou komunikaci vhodná pro začátečníky i pokročilé. V rámci skupiny je vždy kladen důraz na individuální potřeby účastníků, kurzy jsou vedeny interaktivně s praktickým nácvikem simulovaných situací (včetně psaní tiskových zpráv, rozhovorů před kamerou s následným rozborem) apod. Školení je také možno připravit jako samostatný workshop.

 

průběh školení

Interaktivní kurz s důrazem na praxi, nácvik situací, hraní rolí, rozbor verbální a neverbální komunikace, psaného i mluveného projevu, diskuse s účastníky, poradenství.

 

individuální práce studenta se školitelem

Rozebrání konkrétního dotazu, nácvik situací, práce ve skupinách.

 

zaměření školení

Kdokoli se zájmem o problematiku mediální a krizové komunikace.

 

časový rámec školení

  • počet dní školení: 1 nebo 2
  • počet hodin: 8 nebo 16
  • max. počet účastníků: 15