charakteristika školení

Cílem školení je účastníky seznámit se všemi důležitými zásadami práce tlumočníka při konsekutivním tlumočení, upozornit na hlavní chyby a systémem praktických cvičení nacvičit hlavní dovednosti této práce, prostřednictvím nácviku modelových situací ověřit jejich získání a umožnit reflexi jednotlivých výkonů. Součástí školení je také nácvik správného vystupování tlumočníka, poradenství pro řešení hlavních typů problémů, které při této práci nastávají a nácvik praktických cvičení, které tlumočníci mohou aplikovat sami pro vlastní zdokonalení po ukončení kursu. Kurs je ukončen zkouškou a absolvent obdrží certifikát.

 

průběh školení

Interaktivní kurs, kdy po osvojení základní teorie dochází k nácviku správného způsobu tlumočnické práce a jejich ověření systémem praktických cvičení. Kombinuje se individuální práce s prací celé skupiny dohromady a prací v malých skupinách. Součástí je týmová diskuse a reflexe jednotlivých výkonů.

 

individuální práce studenta se školitelem

Rozebrání konkrétního dotazu, cvičení, práce ve skupinách, diskuse.

 

zaměření školení

Kdokoli se zájmem o problematiku tlumočení obchodních jednání.

 

časový rámec školení

  • počet dní: 2
  • počet hodin: 16
  • max. počet účastníků: 16