charakteristika školení

Cílem školení je účastníkům umožnit prohloubit si schopnosti konsekutivního tlumočení pro práci např. na oficiálních akcích (návaznost na kurs konsekutivního tlumočení – schopnost tlumočit delší sekvence) a seznámit je se všemi důležitými zásadami práce tlumočníka při simultánním tlumočení, tj. tlumočení v kabině, včetně osvojení si principů této práce. Součástí kursu bude práce v tlumočnické kabině včetně rozboru záznamů tlumočnické práce, reflexe chyb u sebe i ostatních účastníků kursu, profesionálů atd. Kurs je ukončen zkouškou, v případě potřeby je možné absolvovat hodiny navíc po dohodě. Po úspěšném absolutoriu zkoušky absolvent obdrží certifikát.

 

průběh školení

Interaktivní kurs, kdy po osvojení základní teorie dochází k nácviku správného způsobu tlumočnické práce a jejich ověření systémem praktických cvičení. Kombinuje se individuální práce s prací celé skupiny dohromady a prací v malých skupinách. Součástí je týmová diskuse a reflexe jednotlivých výkonů.

 

individuální práce studenta se školitelem

Rozebrání konkrétního dotazu, cvičení, práce ve skupinách, diskuse.

 

zaměření školení

Kdokoli se zájmem o problematiku tlumočení obchodních jednání.

 

časový rámec školení

  • počet dní: 2
  • počet hodin: 16
  • max. počet účastníků: 16