Pro média

V rámci PR podpory školicího střediska Edupont poskytujeme informace a podklady všem zájemcům z mediální sféry, partnerům, spolupracujícím organizacím a firmám. Níže jsou k dispozici logotypy školicího střediska pro potřeby tisku či umístění v elektronických médiích, dále výňatek z Manuálu jednotného vizuální stylu, kde jsou uvedena pravidla k užití logotypu, a též doprovodný informační koncept, který je třeba v souvislosti s logotypem školicího střediska Edupont uvádět. Fotografie školicího střediska Edupont jsou k dispozici na vyžádání na uvedeném kontaktu. Uvítáme též Vaše případné náměty a připomínky.

 

LOGOTYP BEZ CLAIMU (ČESKÁ VERZE):

 

LOGOTYP BEZ CLAIMU (ANGLICKÁ VERZE):

 

LOGOTYP S CLAIMEM:

 

 

 

 

SOUBORY KE STAŽENÍ

Logotyp bez claimu česká verze (formát EPS, křivky/tisk)

Logotyp bez claimu česká verze (formát PNG, web)

Logotyp bez claimu anglická verze (formát EPS, křivky/tisk)

Logotyp bez claimu anglická verze (formát PNG, web)

Logotyp s claimem (formát EPS, křivky/tisk)

Logotyp s claimem (formát PNG, web)

Výňatek z Manuálu jednotného vizuálního stylu

Logotypy EF pro regionální rozvoj, MPO a OP podnikání a inovace (formát EPS, křivky/tisk)